Som kund kan du vara helt säker på att vi följer rådande rekommendationer och har vidtagit åtgärder för att minska smittrisken och behov av fysisk kontakt på våra anläggningar.

Vi har infört följande åtgärder för att göra ditt besök till en trygg upplevelse:

 • Med den ringklocka vi placerat utanför vår entre kan du få hjälp med ditt ärende utan att bryta mot de rådande rekommendationerna.
 • Vi är extra grundliga med rengöring av våra bilar och använder alltid handskar när vi hanterar kundbilar.
 • Vi desinficerar/rengör dörrhandtag, ratt, växelspak, säkerhetsbälten och skärmar.
 • Kunders nycklar förvaras i en förseglad påse under hela tiden.
 • Våra säljare och servicerådgivare sätter sig inte i bilen tillsammans med kunden, utan håller behörigt avstånd.
 • Vi har ökat frekvensen för vår städning på alla anläggningar och desinficerar på särskilt utsatta ställen (som toaletter, dörrhandtag mm).
 • Vi rengör beröringspunkter och utställningsbilar grundligare än vanligt.
 • Anställda som kan ha varit utsatta för smittrisk, eller har symtom som kan tyda på smitta, är inte på arbetsplatsen.
 • Vi tar inte längre i hand när vi hälsar.
 • Vi håller rekommenderat avstånd till varandra.
 • Vi begränsar kundytan till butik och bilhall.

Rutiner för medarbetare:

 • Vi använder hanskar.
 • Vi använder rattskydd när vi kör kundernas bilar.
 • Vi sköter vår handhygien.
 • Vi sitter med avstånd till varandra runt matbordet.
 • Innerdörrar i anläggningarna ställs upp för att undvika kontakt med dörrhandtag.
 • Vi ställer in samtliga tjänsteresor.

Gösta Samuelsson Bil AB, Clemens Bil AB, Demia AB
20201116