Prisgaranti

Prisgaranti gäller vid Gösta Samuelsson Bil i samband med Original Service av Volvo, Renault eller Dacia
När du bokar tid hos oss för Original Service på din bil och kan visa oss en offert (högst 20 dagar gammal) på samma serviceinnehåll till ett lägre pris hos en annan verkstad på vårt distrikt så kommer vi inte bara att erbjuda dig det lägre priset utan också att ge dig ytterligare 10% rabatt på priset.
För att Prisgaranti ska gälla måste den uppfylla alla relevanta regler och villkor och lämnas in på det sätt som beskrivs enligt nedan.

Ansöka om Prisgaranti:
– Visa upp giltig offert (högst 20 dagar gammal) där det klart framgår pris samt ett serviceprotokoll med samtliga servicepunkter som specificerar vilken typ av service det gäller.
– Uppge arbetsordernr på det kostnadsförslag du fått på service hos.
– Åberopandet av Prisgaranti ska alltid ske så snart som möjligt, i god tid innan Originalservicen påbörjas.

Regler och Villkor:
– Prisgaranti gäller inte opublicerade priser som inkluderar privata priser, avtalspriser för företag samt priser som inte är tillgängliga för allmänheten. Det sistnämnda inkluderar rabatterade företagspriser eller någon annan organisation där priserna är riktade specifikt till en specifik grupp personer och inte är avsedda för allmänheten.
– Priset hos den andra verkstaden måste vara verkstadens ordinarie pris, d v s ej tillfällig kampanj eller prisnedsättning.
– Prisgaranti kan inte kombineras med andra erbjudanden eller kampanjer.
– Våra kundmottagare/tekniker har rätt att efter eget godtycke avgöra giltigheten för alla reklamationer, inklusive, men inte begränsat till, avgörande om att det handlar om samma typ av service och reservdelar, och om detta uppfyller alla regler och villkor samt krav för procedurer som gäller vid reklamationer.
– Gösta Samuelsson Bil förbehåller sig rätt att ändra, omarbeta, komplettera, upphäva eller sluta med Prisgaranti när som helst enligt eget godtycke och utan föregående meddelande.
– Bedömning av hurvida erbjudandet om Prisgaranti är giltigt eller inte, görs av kundmottagare/tekniker hos Gösta Samuelsson Bil där bilen är inbokad. Verkstadens beslut kan inte överklagas.
Eventuella frågor angående ansökningar om ersättning ska riktas till vår Kundmottagning.