Serviceavtal med fast månadskostnad

Köper du en ny eller begagnad Volvo eller Renault (obs! fr.o.m. årsmodell -10 på Renault) kan du teckna ett Serviceavtal som ger dig Original Service till en fast månadskostnad i 24 eller 36 månader. Eftersom avtalet kan gälla till dess bilen har rullat 45.000 mil, kan du teckna avtal på en begagnad Volvo eller Renault precis efter utförd service. Avtalet upphör automatiskt vid ägarbyte eller passerad maxgräns vad gäller ålder eller mil. Din månadskostnad baseras på bilmodell, din bils mätarställning, årlig körsträcka och vilka tilläggstjänster som du har valt. Om verklig körsträcka avviker från avtalad sker en justering efter verkstadsbesöket, där priset höjs vid övermil och sänks vid undermil. För tiden som gått fram till justeringen sker en retroaktiv debitering alternativt kreditering. Den minimala körsträckan för att ett serviceavtal ska kunna tecknas är 1.500 mil/år.

Vid tecknande av ett serviceavtal är du skyddad från eventuella prishöjningar under avtalstiden.I och med att serviceavtalet betalas via Volvokortet så får du även bonus på alla inköp/betalningar med Volvokortet hos oss.
Våra säljare, kundmottagare och Personliga Servicetekniker kan berätta mer.